Πιστοποιητικά

Εκδίδουμε πιστοποιητικά Δ.Ε.Η. αυθημερόν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.
Εμπιστευθείτε σε εμάς το πιστοποιητικό του ακινήτου σας και σας εγγυόμαστε σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση.

Κάνουμε πρώτα όλους τους απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις για να εξακριβώσουμε την
σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.
Συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ζητάει η Δ.Ε.Η. για την έκδοση του πιστοποιητικού:

. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 348
. Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

και τέλος εκδίδουμε το πιστοποιητικό του ακινήτου σας, στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

Καλέστε μας τώρα κιόλας και θα κλείσουμε άμεσα ένα ραντεβού για να σας εξυπηρετήσουμε.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.