Βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Ως βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου τους προέρχεται από μηχανήματα που περιλαμβάνουν ηλεκτροκινητήρες και πολύ μικρότερο μέρος από εγκαταστάσεις για φωτισμό, ρευματοδότες, υπολογιστές κ.λ.π συσκευές.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις βιομηχανικών ηλεκτρολογικών αφού διαφέρουν σημαντικά απο τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτηρίων κατοικίας και άλλων επαγγελματικών κτηρίων καθώς αυτού του είδους οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις:

  • Τροφοδοτούν κυρίως μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
  • Διαθέτουν σύνθετους ηλεκτρικούς πίνακες εκκίνησης και αυτοματισμού κινητήρων (συμβατικού αυτοματισμού ή αυτοματισμού με plc).
  • Ενίοτε διαθέτουν εγκαταστάσεις υποσταθμών μέσης τάσης και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννήτριες).
  • Οι κανονισμοί ασφαλείας τόσο για την κατασκευή όσο και για την λειτουργία τους είναι διαφορετικοί και σαφώς πολύ αυστηρότεροι σχετικά με εγκαταστάσεις σε άλλου τύπου κτήρια.
  • Οι βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επίσης την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και την μέγιστη ασφάλεια, για την προστασία των ίδιων των εγκαταστάσεων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετούν καθώς και των εργαζομένων που τον χειρίζονται.

Η Εταιρία μας με την εμπειρία και την τεχνική της κατάρτιση εγγυάται την άρτια μελέτη και εγκατάσταση της ηλεκτρολογικής σας βιομηχανικής εγκατάσταση ικανοποιώντας κάθε λειτουργική αλλά και αισθητική σας απαίτηση μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύγχρονη, οικονομική και πάνω από όλα ασφαλή για τους χρήστες της .

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”viomixanies”]